067 266 40 68
               099 119 07 72
               093 799 88 93
               04594 3 49 38
ІНФОРМАЦІЙНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
  
  
  

Методика викладання іноземних мов на курсах «Школа Успіху»

В основу вивчення іноземної мови покладені наступні принципи:

1. Комунікативний метод викладання іноземних мов.
2. Індивідуальний підхід.
3. Диференціація по віковим групам і багаторівневий підхід.
4. Розвиток чотирьох мовленнєвих навичок: читання, говоріння, письма і аудіювання (сприйняття мови на слух).
5. Формування навичок, необхідних людині в сучасному діловому житті (уміння робити доповідь, проводити презентації, вести переписку).
6. Використання інтерактивних ресурсів, аудіо-, відеоматеріалів.

 

Що таке «комунікативний метод» у вивченні іноземних мов

 Що таке «комунікативний метод» у вивченні іноземних мов?

Основна ціль цієї методики вивчення англійської мови – навчити студента спочатку вільно говорити  англійською мовою, а потім думати на ній. З чотирьох мовленнєвих навичок: читання, письма, говоріння і аудіювання (сприйняття мови на слух), перевага віддається двом останнім. Весь комплекс прийомів допомогає створити англомовне середовище, в якому повинні «функціонувати» студенти: читати, спілкуватися, приймати участь в рольових іграх, висловлювати свої думки, робити висновки англійською мовою. Видавництва, які лідирують в сфері викладання  британської англійської – це Оксфорд і Кембрідж. Оксфордський і кембріджський підходи  до англійської мови об’єднує те, що в основу роботи більшості курсів покладена комунікативна методика, інтегрована з деякими традиційними елементами викладання  і передбачає максимальне занурення студента в мовний процес, який досягається за допомогою зведення до мінімуму апеляції учня до рідної мови.

 

Що таке «індивідуальний метод» у вивченні іноземних мов?

Під індивідуальним підходом розуміють навчання слухачів групи по одній програмі, але враховуючи їх індивідуально-вікові особливості.. Основними цілями індивідуалізації є: усунення пробілів на вхідному рівні володіння мовою, попередження відставання в подальному процесі навчання, розвиток інтелектуального потенціалу слухачів, логічного мислення, пам’яті, формування індивідуального стиля оволодіння іноземною мовою; формування мотивуючого фактора.