067 266 40 68
               099 119 07 72
               093 799 88 93
               04594 3 49 38
ІНФОРМАЦІЙНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
  
  
  

Особливості вивчення іноземних мов

Иностранный язык нужно изучать, используя проверенные методики и опыт других людей.

Потрібно усвідомлювати, що для будь-якої людини строки вивчення іноземної мови залежать як мінімум від двох чинників: її інтелектуальних здібностей (включаючи пам’ять), і часу, який вона може присвятити вивченню мови. Логічно, що виділяючи в день 15 хвилин чи 2-3 години, Ви будете засвоювати іноземну мову з різною швидкістю, просто тому, що Ви «рухаєтеся» з різною швидкістю.

Наприклад, Шліман (археолог і поліглот) витрачав на вивчення однієї мови приблизно півроку (німецька була для нього рідною, вивчив “Ілліаду” Гомера на грецькій, далі інші мови, на кінець життя володів 15 мовами, в т.ч. англійською, французькою, російською…), але його заняття були досить інтенсивними. І таких прикладів більше ніж достатньо.

Вважати, що Вам цього не дано – велика помилка. Якщо Ви  хочете вивчити мову, то невже Вас злякає, що Ви витратите на неї в два рази більше часу ніж люди, у яких є сильна мотивація і, можливо, особливі здібності?

Секрет в тому, що ці люди орієнтувалися перш за все на себе, тобто, знаходили способи і прийоми вивчення іноземних мов, які б підходили саме їм.

Однією із “перешкод” до вивчення мов є страх “неправильної вимови”. Він заважає людині почати говорити, але ми всі колись не вміли говорити навіть на рідній мові. Коректну вимову можна відпрацьовувати різними способами, але передусім потрібно слухати іноземну мову. Ну і, природньо, намагатися говорити, адже лише тоді Ви зможете чути свої помилки.

 

Курси іноземних мов  «Школа Успіху»  запрошують усіх бажаючих на засідання  розмовного клубу англійскої мови Nice Talk”  з носієм для  удосконалення своїх розмовних навичок.

Державні сертифікаційні екзамени з польської мови як іноземної (Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego) створені з ціллю визначення компетентностей володіння польською мовою, незалежно від закладів, які проводять навчання, програм навчання, використаних матеріалів і методів навчання. Під знаннями польскої мови, в свою чергу, розуміють уміння розуміти сучасну польську мову – її усну і письмову мову і уіння використовувати її в усному і письмовому мовленні.

Детальні умови, порядок проведення екзаменів і видачі сертифікатів, а також стандарти вимог для кожного рівня складності визначаються Постановою міністра національної освіти  і спорту Польщі від 15.10.2003 г. Усі вони прописані згідно останнім рекомендаціям Ради Європи по стандартизації тестування знань з іноземної мови.

В даний час сертифікаційні екзамени проводяться на трьох рівнях: B1 (Intermediate), B2 (Upper-intermediate) и C2 (Proficient); також згідно з рекомендаціями європейської асоціації ALTE (Association for Language Testers in Europe) в найближчому часі планується введення екзаменів і на інших рівнях (A1 – Beginner, A2 – Pre-intermediate, и C1 – Advanced).

З 2004 року екзамени проходять під кураторством Державної сертифікаційної комісії володіння польською мовою як іноземною, створеною в 2003 році міністром освіти  Польщі. Комісія встановлює терміни сессії, визначає склад  екзаменаційних комісій, готує матеріали, необхідні для проведення екзаменів, контролює їх хід і видає сертифікати, що підтверджують знання польської мови. В її склад входять представники найбільших польських академічних центрів викладання польської мови як іноземної – десять професорів і докторів наук  із таких провідних университетів країни, як: Варшавський університет, Ягеллонський університет, університет імені Адама Мицкевича в Познані, Вроцлавський університет, Люблинський католицький університет і університет імені Марії Кюри-Склодовської, Лодзинський університет і Силезький університет в Катовицях.

Екзамени проводяться в польських і іноземних  центрах підготовки загалом весною, літом та осінню. На территорії Польщі екзаменаційні центри розташовані у Варшаві, Кракові, Познані, Вроцлаві, Катовиці, Люблині, Лодзі. За кордоном можна скласти екзамени в таких містах, як: Нью-Йорк, Чикаго, Берлін, Братислава, Мінськ, Токіо, Пекин, Лілль, Дрезден, Київ, Мадрид, Париж, Афіни, Іркутськ, Потсдам і Сеул.

Варто відмітити, що сертифікат, який видається після успішного складання екзамену, є єдиним державним документом, що підтверджує знання польської мови як іноземної.
Допуск до екзамену

До екзамену допускаються усі бажаючі іноземці та польські громадани,  які постійно проживають за кордоном, незалежно від того, де, як і як довго вони до нього готувались. Єдине невелике обмеження –це вік. Щоб скласти екзамен на рівні B1 и B2, особі, яка екзаменується, повинно виповнитися повних 16 років, а для екзамена на рівні C2 – 18 років. Звільняються від екзамену особи, які закінчили  в Польщі магістратуру (ІІ ступінь вищої освіти) по спеціальності «Польська філологія».Звільнення при цьому рівнозначно атестації знання польської мови на рівні С2 (Proficient).

Оплата екзамену

За экзамен на рівні B1 необхідно внести оплату в розмірі 60 євро, за В2 – 80 євро, а С2 – 100 євро (на вересень 2014 року). Оплата на території Польщі вноситься  в національній валюті, тобто, в злотих. Після повідомлення про успішне складання екзамену (результат стає відомим приблизно через шість тижнів) необхідно сплатити і сам сертифікат в розмірі 20 євро, після чого видається оригінал документа. Особи, які не склали екзамен, мають можливість знову його складати не раніше ніж через рік.

Структура экзамена

Згідно стандартів екзамен складається з двох частин – письмової і усної. Письмова (225 хвилин)  ділиться на частину  А – аудіювання  (30 хвилин), частину В – правильність граматики (60 хвилин), частину С – прозуміння написаного тексту  (45 хвилин) і частину D – письмова мова (90 хвилин). Усна частина екзамену проводиться в той же день, що й письмова, або ж на наступний і складається з двох-трьох завдань. Наприклад, потрібно описати ситуацію, зафіксовану на фотографії і висловити свою думку з того чи іншого питання. ЇЇ тривалість  складає приблизно 15 хвилин. Таким чином, п’ять частин екзамену, що проводяться в різний час, дозволяють отримати в сумі  200 балів (по 40 балів кожна). Умовою успішного складання екзамену є отримання позитивного результату (мінімум 60 %) в кожній з чотирьох частин письмового екзамена і частини усного экзамена.

Значення сертифіката

В даний час інтерес до экзамена і, відповідно, до отримання  сертифіката зростає серед молоді і випускників шкіл різних країн, наприклад, Германії, Білорусії абоСША, тому що в деяких країнах органи управління освітою визнають сертифікат на знання польскої мови як іноземної в якості документа, що дає право на отримання додаткових балів під час екзамену на атестат зрілості – экзамену, що підтверджує успішне закінчення школи і який дає право на зарахування в університет.

Також сертифікат намагаються отримати як іноземні студенти, що навчаються в Польщі, так і іноземні абітурієнти, які бажають вступити в  польські університети. Наявність сертифіката звільняє їх від підготовчих курсів  перед початком навчання. До того ж в залежності від типу запропонованих освітніх напрямків вищі навчальні заклади при вступі встановлюють різні вимоги до знань польської мови іноземними громадянами. Так, згідно постанови міністра науки і вищої освіти Польщі, рівень B1 є обов’язковим у випадку художньої (музика, образотворче мистецтво) і спортивної спеціалізації, а рівень В2 обов’язковий для багатьох інших спеціальностей.

Польські роботодавці, зі своєї сторони, вимагають сертифікат про володіння польською  мовою в якості іноземної від іноземців, які претендують на посади з активною коунікацією. Особливо це стосується сектора охорони здоров’я  (наприклад, від іноземних громадян, які влаштовуються на роботу в польські лікарні, медичні центри і амбулаторії, вимагається сертифікат на рівні B1) і роботи на державній службі  (вимагається  сертифікат на рівні В2 згідно Положення про державну службу). Що стосується діяльності у сфері нерухомості, то перед отриманням ліцензії іноземцем Міністерство інфраструктури Польщі обов’язково вимагатиме пред’явлення сертифіката, що підтверджує знання польскої мови на рівні C2.

Сертифікат знадобиться також для засвідчення знань польської мови при клопотанні  про польське громадянство (15 серпня 2012 р. вступив в силу відповідний закон про польське громадянство).

По матеріалам сайту www.osvita.ua

Курси іноземних мов «Школа Успіху» проводять підготовчі курси з вивчення польської мови від рівня А1 до рівня В2. Після наших курсів Ви матимете змогу скласти сертифікаційний іспит в авторизованому центрі м. Києва.

Сучасний світ нав’язує людині, яка в ньому живе, певні стандарти. Володіння іноземною мовою  (найчастіше англійською) — є одним з цих вимог.

Перед людиною, яка знає англійську, відразу ж відкриваються навстіж десятки, а то і сотні дверей, які нещодавно,здавалося б, були зачинені на самий міцний замок. Знання англійської забезпечує і кар’єрне зростання, і професійний розвиток, і розширення  кругозору, і багато-багато іншого, про що людині, яка не володіє іноземною мовою, навіть і мріяти не доводиться. Безумовно, усі ми вивчали англійську в школі, однак шкільні знання, на жаль, — це лише краплина в морі. Як же підвищити рівень своїх знань, і чи можливо це взагалі? Звичайно, можливо — було б бажання. А вивчити англійську можна в любому віці, звернувшись до репетитора.

Репетитор англійської мови— це не просто людина, яка досконало володіє цією мовою. Це, в першу чергу, викладач! Знання потрібно вміти викласти і донести до свого учня, а це вміє далеко не кожний. Саме тому, вибираючи репетитора, зверніть увагу на його викладацькі здібності і профільну освіту. Гарний репетитор англійської мови, скоріш за все, запропонує вам свою індивідуальну методику навчання. При цьому ця методика буде використовуватися лише в процесі вашого навчання. Справа в тому, що індивідуальні програми  навчання, як правило, розробляються для кожного учня окремо. Річ в тім, шо кожний студент (учень), починаючи навчання англійської мови, переслідує свою ціль. Припустимо, студент вивчає іноземну мову, щоб якомога краще підготуватися до співбесіди на англійській мові, яка передує прийому на роботу. В такому випадку, методика навчання повинна враховувати особливості цієї бізнес-області. Звичайної граматики і розмовних навичок в цьому випадку буде недостатньо.

Якщо ви шукаєте викладача, який зможе вам допомогти у вивченні англійської мови, ви можете скористатися рекомендаціями своїх знайомих або друзів. До речі, це чудовий спосіб вибрати репетитора. Чому?  Саме тому, що в особі людини, яка рекомендує, ви зможете побачити результат професійної діяльності викладача. Погодьтеся, що кращий доказ кваліфікації викладача — це успіхи, які робить його учень чи студент.

Mediagroup

Репетиторский центр «Школи Успіху» –  це команда професіоналів, досвідчених і добросовісних вчителів, які працюють на результат.

 

Часто при обучении английской речи люди считают, что им нужно сделать следующее: поставить английское произношение, запомнить определённый объём лексики и выучить грамматику. Но это не совсем так. Нормальная английская устная речь не получается простым сложением лексики по правилам грамматики. В результате может получиться английская речь правильная с точки зрения правил, но абсурдная для восприятия людьми, для которых английский язык является родным. Кроме этого, на сознательное сложение слов по правилам требуется время, вы будете постоянно запинаться и слушать такую английскую речь будет утомительно. Устная речь в английском языке, как и в русском, звучит быстро, спонтанно, без задержек. Никто не думает о правилах языка во время разговора. Это возможно только благодаря тому, что фразы и выражения, которые мы используем в разговорной речи, разучены заранее, в результате ежедневной практики. Иными словами, развитие английской речи должно заключаться в ежедневной практике, разучивании фраз, выражений, запоминании и пересказе разговорных образцов английской устной речи. Именно так, как в украинском, так и в английском языке формируется разговорная речь.

Такой практикой английской речи может стать любое общение на английском языке с родными, друзьями. Но тут возникает вопрос: как же следить за правильностью произношения? В этом поможет наш разговорный курс, в котором вы узнаете много нового о жизни и культуре англоязычных стран, попрактикуетесь выражать собственную точку зрения под присмотром опытного преподавателя, который всегда исправит и подскажет.

По материалам статьи Дмитрия Шаламая

Курсы иностранных языков  «Школа Успеха»  предлагают курс разговорного английского языка в небольших группах по доступной и справедливой цене.

 

Суттєвим недоліком мовних шкіл, відкритих в 90-ті роки, стало масове залучення  педагогів – носіїв мови (зараз попит на них впав). Але викладач-іноземець не в змозі зрозуміти запити нашої аудиторії і спіткається на труднощах, викликаних особливостями української мови. Наприклад, на українській мові можна сказати: “Ми з дружиною пішли в театр”, і студенти намагаються дослівно перекласти цю фразу на англійську (We went to the theatre with my wife – замість правильного: My wife and I went to the theatre). Англієць нерозуміє, чому вони говорять саме так, а наш викладач виправить таку помилку дуже легко. Нерідко педагоги-носії – подібно до французів, що приїздили до Росії в XIXстолітті, – виявлялися зовсім не педагогами (для того, щоб отримати сертифікат викладача англійської як іноземної, англійцю достатньо пройти місячний курс). Взагалі спеціалісти вважають, що долучатись до допомоги іноземців варто, якщо володієш мовою на достатньо високому рівні.

На курсах «Школа Успіху» працюють носії мови, які мають практичний досвід викладання іноземної мови в мовних школах. Вони проводять засідання розмовного клубуNice Talk”.

 

Запит на послуги перекладачів за останні роки постійно зростає. Це пов’язано  з низкою важливих моментів міжкультурної взаємодії в різних галузях і сферах життя людини. Перекладач – це важлива інтелектуальна і, в достатній мірі, творча професія, яка дозволяє зв’язувати різні мовні групи населення, здійснювати обмін важливою інформацією і досягати розуміння по багатьом актуальним питанням .

Якісні послуги перекладача включають в себе не тільки знання іноземної мови на високому рівні, але і можливість надання кваліфікованих послуг, які повинні задовольняти запити замовника в його сфері діяльності. Так, сьогодні надзвичайно потрібні технічні, юридичні, медичні перекладачі, які здатні розуміти і володіти іноземною мовою зі специфікою професії.

Юридичні переклади пов’язані з міжнародним правом, нормативними документами, договорами, нотаріальними свідоцтвами та іншими видами паперів, які мають правову цінність. При цьому існує різниця в нормах і принципах права на території різних країн, що також вимагає корегування і уваги в процесі перекладу.

Технічний переклад прямо пов’язаний  з технікою і наукою, великою кількістю спеціальної термінології, понять та інших особливостей певної галузі. Створення  технічних характеристик, інструкцій по використанню обладнання, проведення заходів в певній сфері потребують об’ємних додаткових знань у перекладача.

Медичні переклади в більшій мірі залежать від знань латині, медичних термінів і понять. Вони особливо популярні при проведенні міжнародних конференцій, семінарів, засідань представників лікувальних закладів і компаній.

Бюро перекладів «Школа Успіху» пропонує свої послуги з якісного перекладу документів різної тематики і спрямованості. Вас приємно здивують наші ціни та індивідуальній підхід до кожного клієнта.

Людей нездібних до вивчення іноземних мов немає, адже ми всі навчилися розмовляти українською мовою, і навіть багато людей з обмеженими можливостями розмовляють, читають і пишуть, нехай на одній мові, – яка від цього різниця?

Для початку потрібно визначитись, чи потрібна Вам мова в принципі. Якщо так, тоді вперед на боротьбу з лінощами. Якщо у Вас є сумніви, кидайте заняття або… досить сумніватися, інакше результатів не буде. Ви їх просто не дочекаєтесь, тому що потрібно не чекати, а рухатися вперед!

Теперь уточнімо ціль. Спитайте себе: “Навіщо мені потрібна мова?” Якщо просто так, “щоб було”, щоб блиснути іноземним слівцем на тусовці, то, скоріш за все, нічого у Вас, шановний читачу, не вийде, на цьому Ви і зупинитесь. Необхідна реальна ціль. Якщо її немає – або кидайте заняття, або придумайте ціль!

Даю підказки:

 • Подорож або туристична поїздка.
 • Навчання в престижному іноземному університеті.
 • Створення сім’ї з іноземцем.
 • Гра в футбол, наприклад, за Манчестер Юнайтед.
 • Робота за кордоном.
 • Робота в транснаціональній компанії.
 • Робота в Україні, з вимогою знань іноземної мови.

Впевнено йдіть до своєї цілі і паралельно вивчайте мову. При цьому намагайтеся отримувати задоволення від процесу, це відноситься не лише до вивчення; будь-яка робота або навчання стають набагато ефективнішими, якщо виконуються з задоволенням.
Центр «Школа Успіху» надає прекрасну можливість реалізувати задумане.

Досить багато людей вважають, що для того, щоб навчитися розуміти іноземну мову, достатньо вивчити пару тисяч слів. В дійсності мова, яка несе в собі певний смисл, в першу чергу, складається не стільки зі слів, скільки із виразів, а саме знання виразів призводить до розуміння мови. Отже, якщо Ви бажаєте навчитися вільно розуміти іноземну мову, Вам доведеться, окрім кількох тисяч слів, ще й бути ознайомленим з кількома тисячами виразів!

Чому мова складається з виразів?

Справа в тому, що наш мозок віддає перевагу не аналізу інформації, а дістає з пам’яті вже готовий смисл. При цьому він намагається якомога далі відійти від деталей і зв’язати в одне поняття якомога більший об’єм інформації, що дозволяє йому збільшити швидкість реакції на навколишній світ. В мові це призводить до утворення стійких виразів, якими звичайно володіють носії мови, і буквальний смисл яких інколи важко зрозуміти, використовуючи аналіз. Люди несвідомо намагаються не виходити за рамки стійких виразів, і це дозволяє їм бути легко зрозумілими та легко розуміти інших людей.

Звідки брати вирази для запамятовування?

Вирази не зібрані в словниках, подібно словам. Як доводить практика, найкращий спосіб вчити вирази – це читання. І не просто читання підручника по 5 хвилин на день, а зацікавлене читання, схоже на те, як ми читаємо художню літературу рідною мовою. Для такого читання більш за все підходять товсті бестселлери із захоплюючими сюжетами.

Скільки сторінок потрібно прочитати, щоб досягти результату?

Хотілося б збрехати, щоб Вас підбадьорити, але для гарного результату потрібно прочитати хоча б 3-5 книжок об’ємом в 300-500 сторінок. Це як дистанція, яку необхідно пройти, і яку Ви не обдурите. Ви можете цілеспрямовано пробігти її за пару місяців, а можете йти по ній коли-не-коли протягом багатьох років. Обирати Вам  🙂

Дмитро Шаламай

 

Вивчення іноземних мов без сумніву розширює кругозір. Більшість бажає досягти результатів швидко і без зусиль. Зараз з’явилось багато методик, які дозволяють за короткий час досягти гарних  результатів.

Багато поліглотів стверджують, що варто вивчати англійську краще першою, тому що це не тільки найбільш розповсюджена мова, але на основі її можна розпочинати вивчення й інших мов, та й вчити їх буде набагато легше і швидше.  Однією з головних умов в навчанні є частота. Чим частіше слухати уроки з англійської мови, тим ефективніше буде навчання.  Окрім прямого навчання, тобто занять з викладачем, необхідними і досить ефективними є курси «в навушниках». Тривалість одного заняття повинна бути не менше години.

Також до курсів і самостійного навчання варто додати і читання книг, наприклад, англійскої літератури. Причому література повинна бути не лише спеціальна, але і художня. Досвідчені педагоги пропонують вести конспект. Це покращує запам’ятовування слів. При записуванні можна більш точно запам’ятовувати не тільки звучання слова, але і його написання. Це також є ефективним методом для вивчення мови.

Для активних користувачів мережі інтернет можна порадити різноманітні вправи і тестування on-line, перегляд начальних відео та художніх фільмів, інтерактивні лексичні та граматичні ігри, вікторини, пазли та інше. Існує ще маса порад і способів для кращого вивчення англійської мови, а саме: знайти друга по листуванню, який добре володіє англійською мовою. Ще краще, якщо це буде іноземець або носій мови. Важливо, щоб спілкування відбувалося на різні теми. Не треба соромитись і боятися. А можна відразу пояснити співрозмовнику, для чого це потрібно.

Курси іноземних мов «Школа Успіху» розробили системний підхід до процесу навчання іноземним мовам. Наші головні пріоритети полягають в різноманітності методів навчання, націленості на учня/слухача, з метою підвищення його мотивації і впевненості в собі.

 

Навчання діловій англійській мові передбачає опанування основними видами діяльності:

вміння спілкуватися на ділові теми, вести переговори, проводити співбесіди, робити повідомлення;

аудіювання текстів (сприймання текстів на слух), їх обговорення і виконання необхідних вправ;

читання статей, текстів, анотацій для поповнення словникового запасу;

письмове мовлення (опанування вмінь і навичок для ділової кореспонденції і листування).

Огляд тематики для володіння ділової англійської мови:

 1. Бути міжнародним в спілкуванні. Що це означає?
 2. Тренінги. Для чого вони потрібні?
 3. Партнерство в ділових зв”язках.
 4. Тренди ринку праці.
 5. Бізнес-етика.
 6. Фінанси і банківська справа.
 7. Консультації в бізнесі. Потрібні вони чи не потрібні?
 8. Стратегії будь-якого бізнесу.
 9. Робота бізнесу он-лайн.
 10. Започаткування нового бізнесу.
 11. Проект- менеджмент. Що це таке?

Курси іноземних мов «Школа Успіху» безумовно враховують специфіку роботи в конкретній галузі при підборі тематики, а також програму і формат занять в залежності від запиту слухачів.